Vol153嫩模王紫琳私房白色蕾丝护士装半脱露豪乳翘臀极致诱惑30P王紫琳尤物馆

Vol153嫩模王紫琳私房白色蕾丝护士装半脱露豪乳翘臀极致诱惑30P王紫琳尤物馆

手不可近者,阳之积聚。号召生徒,推演流派。

世风日下,稍解一二方,得一二法者,即好医生也。 古方分两,立意不同,故所用甚重,今病势稍异,故改用之。

他书纷纷讲解,愈出愈奇,不可为法,学者须知。若二日一作,则六十日解。

麻黄苦温,细辛辛温,能启少阴之精而外交于太阳,仲景取微发汗以散邪,实以交阴阳也。有因胃阳不足,中寒顿起,蔽其下行之机者,法宜温中降逆,如理中汤加吴萸、半夏之类是也。

余于六经定法,作为贯解,加以附解,不过明其大致。 又仲冬纪曰:发盖藏,起大冢,地气且泄,是谓发天之房,诸蛰则死,民多疾疫。

夫手厥阴居上主心包,足厥阴居下主肝木,其为病消渴,气上冲心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止,此本经手足全体为病提纲。献妇闻其瘥,从百余里来省之。

Leave a Reply